“Er kan vaak meer dan mensen denken”

Werken dankzij begeleiding revalidatiecentrum

Voor mensen met MS is deelname aan het arbeidsproces niet vanzelfsprekend, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning is veel mogelijk. Revalidatiearts José Hofstede van revalidatiecentrum Blixembosch adviseert en begeleidt jaarlijks 100 tot 200 mensen met MS. “Wij richten ons eerst op de hulpvraag en kijken dan naar de mogelijkheden.”

Blixembosch biedt alle mogelijkheden voor revalidatie behalve langdurig wonen. “Wij pakken problemen aan in samenwerking met de eerstelijnspraktijken of met behandeling in ons revalidatiecentrum ”, vertelt José. “Mensen met MS hebben vaak last van moeheid of fysieke problemen zoals minder kracht in armen of benen. De oorzaak kan zijn dat zij niet trainen of onder hun niveau trainen. Dat proberen wij te verbeteren.” Bij het revalidatiecentrum werken onder andere revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, psychologen en bewegingsagogen. Een eventuele opname is altijd tijdelijk en gericht op terugkeer naar huis.

Sport
Sporten is belangrijk voor mensen met MS. “Sport kan de fysieke gesteldheid verbeteren en de vermoeidheid verminderen. Sport maakt deel uit van onze behandeling, maar wij kijken ook naar de mogelijkheden om te sporten in de thuisomgeving van mensen zodat ze door kunnen gaan nadat de revalidatie is gestopt. Het sociale aspect is belangrijk, maar ook het feit dat mensen zich tijdens sporten minder patiënt voelen.”

Werk
De meeste mensen kunnen na behandeling of met advies van de revalidatiearts weer aan het werk. “Daarvoor zijn meestal wel aanpassingen nodig. Iemand die in ploegendienst werkt, proberen wij naar een functie met vaste tijden te begeleiden. Als iemand zich moeilijk kan concentreren, raden wij een eigen kamer aan. Wij kijken naar andere aspecten dan de bedrijfsarts en adviseren samen met de bedrijfsarts  over her- en omscholing of het aanpassen van de werkplek. Een speciaal team kijkt met  het bedrijf  en de bedrijfsarts wat de mogelijkheden zijn. Die zijn natuurlijk afhankelijk van de persoon en het bedrijf, maar er kan vaak meer dan mensen denken.”

Emotie
Als re-integratie niet lukt, speelt emotie een grote rol. “Mensen moeten eerst verwerken dat zij niet meer kunnen werken. Onze psychologen kunnen daarbij helpen.” Daarna kijkt de revalidatiearts naar alternatieven voor de daginvulling. “Mensen gaan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, naar een dagactiviteitencentrum of nemen een hobby. In veel gevallen halen zij daar voldoening uit.”