Behandeling van MS-symptomen

Multiple Sclerose kenmerkt zich door een grote variëteit aan Multiple Sclerose klachten die een op- en neergaand verloop hebben. Deze Multiple Sclerose klachten worden veroorzaakt door een verstoorde werking van het centrale zenuwstelsel. Welke Multiple Sclerose klachten optreden is afhankelijk van de plaats in het centrale zenuwstelsel (ergens in de hersenen of ruggenmerg), waar de ontsteking zich bevindt en of de myeline is afgebroken en eventuele beschadiging van het axon heeft plaatsgevonden.

Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en daarom zal uw hoofdbehandelaar een neuroloog zijn. Omdat zenuwen door het hele lichaam lopen, kunnen Multiple Sclerose klachten zich overal in het lichaam voordoen. Daarom kan het ook  zijn dat de neuroloog u voor bepaalde klachten doorverwijst naar een andere specialist; bijvoorbeeld een oogarts of uroloog.

Symptoombehandeling van Multiple Sclerose klachten

De verschillende Multiple Sclerose-klachten en symptomen zoals bijvoorbeeld pijn, slechter zien, verminderd gevoel of blaasklachten zijn het gevolg van ontstekingen of littekens in het centrale zenuwstelsel. Om bijvoorbeeld pijnklachten te verminderen worden er pijnstillers voorgeschreven. Dit noemen we symptoombehandeling van Multiple Sclerose klachten. U voelt de pijn veel minder, maar de oorzaak van de pijn wordt niet behandeld.

Zo’n behandeling of geneesmiddel voor Multiple Sclerose klachten kan bijwerkingen veroorzaken. Bij het toepassen van een geneesmiddel wordt altijd afgewogen of het in combinatie kan worden gegeven met uw huidige geneesmiddelen, of het effect van het geneesmiddel opweegt tegen het optreden van bijwerkingen enzovoort. Samen met uw behandelend arts of artsen wordt dan gekeken welke behandeling geschikt is voor uw Multiple Sclerose klachten.

Uw arts kan besluiten u voor een specifieke klacht, zoals o.a. tremors, vermoeidheid of pijn, medicatie voor te schrijven. Deze middelen zijn niet altijd speciaal voor de behandeling van mensen met MS geregistreerd. Op deze website worden alleen die geneesmiddelen besproken, die voor de behandeling van MS in Nederland zijn geregistreerd. Voor meer informatie over de beschikbare geneesmiddelen per klacht of symptoom verwijzen wij u naar uw neuroloog of MS verpleegkundige.

Lees hier meer over de behandeling van acute verslechtering (schub / relapse)