Overzicht mobiliteitstesten

Overzicht mobiliteitstest

De in dit overzicht opgenomen tests zijn de meest gebruikelijke tests en bieden snel inzicht in een verandering. 

Beoordeling van het evenwicht

Six Spot Step Test of SSST

Een test voor het beoordelen van coördinatie en evenwicht. 
Op de vloer wordt een rechthoek gemaakt van één bij vijf meter,waarin zes cirkels worden getekend. De eerste cirkel is het startpunt; in de tweede tot en met de zesde cirkel staat een cilindervormig blok. De opdracht is: loop zo snel mogelijk van het ene naar het andere eind terwijl je de blokken uit de cirkels schopt. De arts neemt op hoe lang je hierover doet.

Timed Up and Go Test of TUG Test

Een test die je mobiliteit beoordeelt. 
De arts zet een stoel met rechte leuning klaar en trekt op drie meter afstand daarvan een lijn. De startpositie voor de patiënt is zittend op de stoel, met de rug tegen de rugleuning. De opdracht is: als de arts ‘start’ zegt, opstaan en naar de lijn lopen. Vervolgens omkeren en teruglopen naar de stoel en weer gaan zitten met de rug tegen de rugleuning. De arts neemt de tijd op die je nodig had vanaf het ‘startsignaal’ tot het moment waarop je weer in de stoel zit.


Mobiliteitsbeoordeling

Timed 25 Foot Walk of T25FW

Een test die de loopsnelheid meet over een parcours van 25 feet, dit is 7,62 meter. De opdracht luidt: loop de afstand zo snel mogelijk, maar doe het veilig en in een regelmatig tempo. Je mag een wandelstok gebruiken en zo nodig even pauzeren, maar je mag daarbij niet tegen de muur leunen. De arts meet bij de finish de tijd. De tweede opdracht is de afstand nogmaals te lopen, maar nu in tegenovergestelde richting.

Multiple Sclerosis Walking Scale of MSWS-12

Een test die het loopvermogen meet. Je vult een vragenlijst (twaalf vragen) in over MS en over hoe het lopen in de afgelopen twee weken is gegaan. Het zijn vragen als ‘In hoeverre heeft uw MS de afgelopen twee weken de afstand die u kunt lopen beperkt?’ Hierop kun je antwoorden geven van 'Helemaal niet' tot en met 'Bijzonder veel'. De totaalscore is maximaal 60. Hoe hoger de score, des te groter de gevolgen van MS op je loopvermogen.

Beoordeling van kracht en uithoudingsvermogen

6 Minute Walk Test (6MWT)

Een looptest die het uithoudingsvermogen en de kracht meet. Dat gebeurt door te bepalen hoe ver je in zes minuten kunt lopen op een vlakke ondergrond over een parcours van 30 meter, heen en terug over de gang. In totaal dus 60 meter. Je mag langzamer gaan lopen of even tegen de muur leunend uitrusten. Maar zodra je weer kunt, moet je verder. Na zes minuten mag je stoppen en wordt de afgelegde afstand gemeten.


Algemeen

Expanded Disability Status Scale of EDSS

Een test die het algeheel vermogen meet en kent daaraan een numerieke score toe. Een score van 1 betekent bijvoorbeeld geen invaliditeit. Bij een score van 6 is hulp nodig van een hulpmiddel als een wandelstok. Een score van 9 betekent dat iemand bedlegerig is.