Familie en vrienden

Multiple Sclerose is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel op jonge tot volwassen leeftijd. De diagnose wordt ook meestal gesteld wanneer een persoon in de bloei van zijn leven staat. Dit betekent meestal een grote schok voor de Multiple Sclerose patiënt. En dat is niet zo vreemd, uw gezondheid staat ineens in een ander daglicht. Wat betekent Multiple Sclerose voor mijn toekomst?  Om de diagnose te overzien, te accepteren en een plaats te geven in uw leven kost tijd. Ook familie en vrienden zullen dit waarschijnlijk zo voelen.

In feite heeft iedereen even tijd nodig om te verwerken dat vanaf dat moment Multiple Sclerose erbij hoort . Dit verwerkingsproces kan zich op verschillende manieren uiten in uw omgeving. Elk mens reageert weer anders na de diagnose Multiple Sclerose en alle emoties zijn mogelijk De één doet na de diagnose alsof u zielig bent, de ander weet van schrik niets meer te zeggen. Wat ook voorkomt, is vluchten in geforceerde luchtigheid als: “Je moet huilen, dat lucht op!” of  “Laat je niet kisten, het gaat wel weer over.” Het is goed om te onthouden dat iedereen anders reageert op schokkende gebeurtenissen, en sommige reacties niet persoonlijk zijn.

Mensen aan wie u wel steun hebt nadat u de diagnose Multiple Sclerose heeft gekregen, nemen uw gevoelens als leidraad. Het kan geen kwaad om uw vrienden daarbij te helpen. Bijvoorbeeld door gewoon te zeggen waar u behoefte aan hebt. Een luisterend oor of er gewoon alleen maar zijn, of juist een periode van rust, waarna ze weer wel heel welkom zijn.

De rol die mensen in uw leven spelen, kan nogal veranderen na de diagnose Multiple Sclerose. Mensen van wie u het nooit vermoedde, blijken over een stille wijsheid te beschikken waar u echt van opknapt. U kunt steun zoeken bij mensen in uw omgeving, maar ook bij andere mensen die ook de Multiple Sclerose hebben (lotgenotencontact via patiëntenverenigingen).